ROSJANIE

Kresy Wschodnie zamieszkiwali także Rosjanie. Wśród ludności rosyjskiej przeważali rolnicy (na Wołyniu mieszkali nielicznie ziemianie rosyjscy), niewielki procent tej społeczności stanowiła rosyjska inteligencja. Zachowali oni poczucie własnej odrębności, przy obojętnym stosunku do państwa polskiego.

(Kliknij na wybraną nację aby otworzyć)

TRANSLATE »
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE