ORMIANIE

Główne skupiska Ormian na Kresach znajdowały się we Lwowie. Prócz Lwowa Ormianie osiedlili się na przestrzeni XIV-XVII w. w Kamieńcu Podolskim, Brodach, Brzeżanach, Horodence, Jeziornem, Kutach, Łucku, Łyścu, Mohylewie, Podhajcach, Stanisławowie, Śniatyniu, Tyśmienicy, Tłumaczu, Złoczowie i Żwańcu. Większość Ormian zamieszkujących Polskę zajmowała się handlem i rzemiosłem, posiadali wykształcone elity oraz liczne ziemiaństwo. Mimo swej odrębności angażowali się w działalność w polskich instytucjach politycznych i społecznych. Prowadzili własne szkoły i bursy, wydawali we Lwowie czasopismo „Posłaniec św. Grzegorza”.

(Kliknij na wybraną nację aby otworzyć)

TRANSLATE »
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE