Opis Projektu

Opis Projektu

Zebrane podstawowe informacje o projekcie, jego celach, finansowaniu i realizacji.

Czytaj więcej
Postęp Prac

Postęp Prac

Dokumentacja fotograficzna z postępów prac remonto-budowlanych Zespołu Klasztoru Podominikańskiego w Sejnach

Czytaj więcej
Wydarzenia

Wydarzenia

Aktualności i wydarzenia mające miejsce w Zespole Klasztoru Podominikańskiego w Sejnach

Czytaj więcej
image

Najważniejsze cele projektu:

Ochrona i zachowanie dziedzictwa kultury zabytkowego klasztoru wchodzącego w skład zabytkowego Zespołu Klasztoru Podominikańskiego w Sejnach poprzez renowację oraz rozwinięcie oferty kulturowej i edukacyjnej w ramach Muzeum Kresów do 2022 roku.

Rozwój oferty kulturalnej i poszerzenie działania

Przełoży się na wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscu objętym projektem

Zachowanie zabytkowego obiektu i wzrost konkurencyjności

Oferty kulturalnej przełoży się na zwiększenie liczby osób korzystających z obiektu

Poprawa dostępności do kultury

Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej, budowanie świadomości i rozwój edukacji kulturalnej i artystycznej

Rozwój infrastruktury usług kulturowych

Objęcie wsparciem obiektu kultury i dziedzictwa kulturowego, stanowiącego atrakcję turystyczną

Wydarzenia kulturalne

Rozwój kreatywności społeczeństwa poprzez nowe formy uczestnictwa w kulturze w ramach nowej oferty

Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami i nowe formy uczestnictwa w kulturze

Tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej

image

WESPRZYJ TWORZENIE MUZEUM

Ofiary można składać na numer konta: Bank Spółdzielczy w Sejnach 20 9354 0007 0000 0000 0635 0003

TRANSLATE »
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE