BRIEFING PRASOWY PODCZAS WIZYTY MINISTRA PIOTRA GLIŃSKIEGO

Briefing prasowy podczas wizyty Ministra Piotra Glińskiego w Podominikańskim Klasztorze w Sejnach, w którym powstaje Muzeum Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów Projekt pt. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego obiektu oraz jego adaptację na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.2 Ochrona zabytków w ramach VIII Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Czytaj więcej

WIZYTA MINISTRA PIOTRA GLIŃSKIEGO

W dniu dzisiejszym tj. 30 czerwca 2021 roku Bazylikę Sejneńską oraz Klasztor Podominikański odwiedził Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Pan Piotr Gliński wraz z delegacją. Pan Premier wpisał się do księgi pamiątkowej oraz zapoznał sie z postępami prac remontowych.

Zapraszamy na, krótką fotorelację.

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

Czytaj więcej

SPOTKANIE INFORMACYJNE INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE PRAC REMONTOWYCH

20 października 2020 roku miało miejsce spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczęciem prac remontowych Klasztoru Podominikańskiego Zespołu w Sejnach na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach w ramach funduszy z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020. Niezmiernie cieszymy się rozpoczętymi pracami remontowymi i tymi że już nie długo obiekt nabierze nowego blasku

Czytaj więcej
TRANSLATE »
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE