WYSTAWY – OPIS

W efekcie realizacji projektu powstaną wystawy stałe tworzące cykl Muzeum Kresów Wschodnich. Cztery baszty połączone polskim fundamentem:

  1. Historia Kresów Wschodnich – historycznych ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i ich mieszkańców.
  2. Wielokulturowość Kresów Wschodnich – wzajemne relacje kulturowe oraz religijnych między przedstawicielami różnych grup narodowych, etnicznych i wyznaniowych w regionie.
  3. Ludzie Kresów Wschodnich – opowieść znanych i nieznanych obywatelach Kresów. Ich wpływie na dzisiejszy obraz kultury, literatury, nauki
  4. Mitologia Kresów Wschodnich – ich recepcja w sztuce, literaturze, myśli politycznej oraz pamięci historycznej

Ekspozycja Muzeum Kresów Wschodnich, w zdecydowanej większości, opiera się na materiałach multimedialnych. Treści przekazywane są za pomocą, odpowiednio wkomponowanych w przestrzeń wewnętrznej architektury klasztoru podominikańskiego, urządzeń pracujących w technologii Digital Signage lub równoważnej.

Wyposażenie techniczne prezentacji stanowią różnej wielkości monitory oraz projektory zaopatrzone w playery. Całość wspiera zintegrowana instalacja audio, odtwarzająca dźwięk w podziale strefowym, tak aby odgłosy osobnych prezentacji nie zakłócały się wzajemnie. Sterowanie poszczególnymi prezentacjami odbywa się centralnie za pomocą serwera Digital Signage lub równoważnego. Zarządzanie treściami posiada możliwość okolicznościowej zmiany prezentacji w wybranym czasie oraz automatycznego powrotu do niej w ustalonym terminie. Dzięki tej funkcjonalności wystawa może zawierać dodatkowe materiały dotyczące odbywających się w danym dniu na terenie muzeum okolicznościowych eventów. Dla gości obcojęzycznych istnieje funkcjonalność zmiany języka prezentacji za pomocą szybkiej wybrania odpowiedniego schematu językowego.

Innowacyjnym rozwiązaniem jest wsparcie całej prezentacji dodatkowym medium multimedialnym za pomocą projekcji na tzw ekranie parowym. Zwiedzający ma możliwość przeżycia wyjątkowej przygody.

W specjalnie wybranym miejscu zamontowana jest ekranowa wytwornica pary, na którą pada obraz z umieszczonego nad nią projektowa. W połączeniu z rozbrzmiewającym dźwiękiem obraz przedstawiający materiał filmowy (postać ludzka opowiadająca interesującą historię związaną ekspozycją) zaskakuje i intryguje zwiedzającego. Efektu całej projekcji dodaje możliwość przemieszczania się przez obręb wyświetlanej prezentacji zwiedzającego. Niecodzienność zjawiska umożliwia zwiedzającemu przeżycie nowego doświadczenia.

Wystawa zakończona jest prezentacją zawierającą materiał podsumowujący oraz możliwością wzięcia udziału w quizie tematycznym, uwieńczonym oceną wiedzy zwiedzającego. Dla chętnych uczestników quizu istnieje możliwość udostępnienia wyników za pomocą portali społecznościowych. Warstwa sprzętowa zbudowana jest na bazie specjalnie zabudowanego stanowiska komputerowego, trzech monitorów dotykowych oraz dedykowanego oprogramowania przetwarzającego bazę zadawanych
pytań i odpowiedzi.

Wystawa uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych słuchowo. Wszystkie prezentacje opatrzone są napisami oraz nagraniem z asystencją tłumacza migowego. Aby zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym wzrokowo, teksty prezentacji, dystrybuowane systemem audio, bogate są w szczegółowe opisy przedstawianych na monitorach obrazów.

TRANSLATE »
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE