WYSTAWA IV – KUCHNIA

Kuchnia Kresów Wschodnich to jedna z najciekawszych polskich kuchni regionalnych. Tak popularne i bardzo lubiane dania jak pierogi, gołąbki, bliny czy kutia pochodzą z tradycji kulinarnej polskich Tatarów, Ukraińców czy Litwinów. Kuchnia kresowa łączy tradycje kuchni polskiej z kuchnią rosyjską czy austro-węgierską.

Zróżnicowanie etniczne ma odzwierciedlenie w kuchni kresowej. Odnaleźć w niej można elementy kuchni różnych nacji zamieszkujących Kresy. Cechą tej kuchni było też duże zróżnicowanie regionalne. Dziedziczyła ona wielopokoleniową tradycję kulinarną. Zawarta w Lublinie unia polsko – litewska, w wyniku której oba narody utworzyły jedno państwo pod berłem monarchy będącego jednocześnie królem polskim i wielkim księciem litewskim, nie tylko zjednoczyła na dwa przeszło wieki Koronę i Litwę pod względem politycznym, ale również i kulinarnym. Liczne potrawy litewskie zyskały popularność w Koronie, kuchnia staropolska z kolei zaczęła przenikać na Litwę. W kuchni kresowej wyraźnie zaznaczyły się wpływy wschodnie. Ruch na kupieckich szlakach dostarczał urozmaicenia w przyprawach korzennych oraz zaznajamiał z odległymi specjałami. Historycznie do XIX wieku istniały na Kresach dwie odrębne tradycje kulinarne: kuchnia ludowa, chłopska, stosunkowo prosta i praktyczna, oraz kuchnia dworska. W XIX i na początku XX wieku obydwie te kuchnie wymieszały się.

TRANSLATE »
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE