LITWINI

Zasiedlali województwa wileńskie, nowogrodzkie i białostockie. Mieszkali przeważnie na wsi, wykształcili także warstwę inteligencji. Sytuacja mniejszości litewskiej w II RP zależała w dużym stopniu od wzajemnych relacji polsko-litewskich. Litwinów oraz ich organizacje po 1935 r. traktowano wrogo (jak agendy obcego państwa), wprowadzono szereg restrykcji i ograniczeń. Społeczność litewska cieszyła się dużą swobodą w dziedzinie kultury, oświaty oraz organizacji społeczno-kulturalnych. Dzięki wsparciu państwa litewskiego utrzymywano szkolnictwo, prasę litewską, rozwijano organizacje gospodarcze i kulturalne. Naczelną organizacją skupiającą Litwinów w II RP był Tymczasowy Komitet Litwinów Wileńskich, który pełnił rolę centrali i zwierzchnictwa w stosunku do innych organizacji (m.in. Litewskie Towarzystwo Oświatowe „Ryta”, Litewskie Towarzystwo Naukowe, Towarzystwo Pomocy Ofiarom Wojny, Litewskie Towarzystwo Wychowawcze i Opieki nad Młodzieżą im. Św. Kazimierza, Litewska Spółdzielnia Kredytowa, Litewskie Towarzystwo Rolnicze, Związek Nauczycieli Litwinów, Związek Studentów Litwinów Wileńskich). Większość Litwinów była wyznania rzymskokatolickiego.

(Kliknij na wybraną nację aby otworzyć)

TRANSLATE »
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE