NIEMCY

Należy pamiętać, iż Kresy zamieszkiwali również Niemcy (szczególnie ziemie dawnego zaboru austriackiego). Na położenie tej mniejszości w II RP rzutowały jej tendencje niepodległościowe oraz nacjonalistyczna polityka Niemiec. Struktura społeczna ludności niemieckiej osiadłej w Polsce była
mocno zróżnicowana w zależności od rejonu, np. zamożni chłopi, właściciele folwarków, przedsiębiorcy, nauczyciele, przedstawiciele wolnych zawodów, inteligencja czy robotnicy. Mniejszość ta posiadała silną świadomość narodową, prowadziła bogate życie kulturalne, społeczne, gospodarcze, religijne i polityczne.

(Kliknij na wybraną nację aby otworzyć)

TRANSLATE »
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE