PROTESTANTYZM

Wyznawcy protestantyzmu nie stanowili jednolitej grupy religijnej, skupieni byli w kilku związkach religijnych (Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko- Unijny itp.) oraz w mniejszych grupach (metodyści, baptyści, adwentyści itp.). Większość jego wyznawców stanowili Niemcy oraz wielu Polaków, a jego hierarchowie byli lojalni wobec państwa polskiego, choć część była proniemiecka (luteranie).

(Kliknij na wybraną religię aby otworzyć)

TRANSLATE »
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE