ISLAM

Wyznawcami Islamu na Kresach byli polscy Tatarzy. Posiadali 19 gmin wyznaniowych, w których znajdowały się meczety i cmentarze muzułmańskie – miary. Uroczystości świąteczne odbywały się we wszystkich meczetach, centrach muzułmańskich oraz domach modlitw. Wyjątkowość świąt muzułmańskich polega również na tym, że są to święta ruchome. Najważniejszymi w roku są święta: Id Al Fitr (Ramadan Bajram) oraz Id Al Adha (Kurban Bajram). W 1925 r. powstał Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej, zajmujący się sprawami wiary. Na czele związku stał Mufti rezydujący w Wilnie.

(Kliknij na wybraną religię aby otworzyć)

TRANSLATE »
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE