CERKIEW PRAWOSŁAWNA

Cerkiew Prawosławna skupiała głównie Ukraińców i Białorusinów zamieszkałych na Polesiu i Wołyniu. W 1922 r. została uznana za kościół autokefaliczny (niezależny od Cerkwi Rosyjskiej), co spotkało się z oporem hierarchów i wiernych. Władze polskie dążyły do utrzymania autokefalii i uniezależnienia Cerkwi od Rosji.

Kościół prawosławny postrzegany był jako pozostałość zaboru rosyjskiego i narzędzie rusyfikacji, którą należało ograniczyć. Hierarchowie prawosławni oskarżali władze polskie o nakłanianie prawosławnych do zmiany wyznania oraz odbieranie cerkwi (rewindykacja dawnych kościołów katolickich odebranych w okresie zaborów).

(Kliknij na wybraną religię aby otworzyć)

TRANSLATE »
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE