BRIEFING PRASOWY PODCZAS WIZYTY MINISTRA PIOTRA GLIŃSKIEGO

Briefing prasowy podczas wizyty Ministra Piotra Glińskiego w Podominikańskim Klasztorze w Sejnach, w którym powstaje Muzeum Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów Projekt pt. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego obiektu oraz jego adaptację na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.2 Ochrona zabytków w ramach VIII Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Czytaj więcej

FOTORELACJA Z REMONTU CZ. 4

Dawno Nas tu nie było.
Nowy Rok już w pełni trwa. Zima i jej siarczyste mrozy dają mocno w kość, ale My nie ustajemy w działaniach. Remont pełną parą idzie do przodu. Nie straszne nam żadne przeciwności losu i pogody. Jakby nie patrzeć chcemy dla Was jak najszybciej udostępnić muzeum do zwiedzania.

Zdjęcia przedstawianą stan prac – Luty 2021.

Czytaj więcej

WYSTAWA I – ZNANE RODY I OSOBOWOŚCI

TEMATYKA: wielowątkowa prezentacja znanych i nieznanych (zapomnianych) rodzin, obywateli Kresów Wschodnich.

Ekspozycja przedstawia klucze genealogiczne, dorobek materialny i intelektualny, zasługi dla Rzeczypospolitej postaci pochodzących z regionu. Pośród nazwisk ujętych w ekspozycji wymienić można między innymi:

RODY: Wiśniowieccy, Zbarascy, Zamoyscy, Potoccy, Ostrogscy, Sobiescy, Żółkiewscy itd.

OSOBOWOŚCI: Mikołaj Rej, Stanisław Żółkiewski, Jan III Sobieski, Michał Korybut Wiśniowiecki, Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Stanisław Moniuszko, Eliza Orzeszkowa, Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Kazimierz Górski, Stanisław Lem, idt.

TRANSLATE »
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE