Spotkanie z autorem Andrzejem Sidorem

Zapraszamy na spotkanie z autorem projektu Andrzejem Sidorem

Data: 26 listopada 2023 r.
Godzina: 17:00
Miejsce: Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach

Andrzej Sidor (ur. 1976) – fotografią zaczął się zajmować podczas studiów na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Jako członek studenckiego koła fotografii odbył pierwszą ze swoich podróży etnograficznych: wyjechał na Czarnohorę w zachodniej Ukrainie. Tam właśnie zetknął się z problematyką tradycji i obyczajów ludowych, którą uczynił później ważnym tematem swoich prac. Jego zdjęcia znalazły się na wystawie dokumentującej wyjazd, zorganizowanej w 2001 roku. Jeszcze w tym samym roku podjął współpracę z Polską Agencją Fotografów FORUM i na jej zlecenie zrobił fotoreportaż Starowiercy, poświęcony członkom Staroprawosławnej Cerkwi Staroobrzędowców. Kolejnymi tematami były m.in. opowieść o dzieciach ze wsi popegeerowskich, ale też o akcji obrączkowania ptaków na polskim wybrzeżu.

Jego prace ukazują się m.in. w „Polityce”, „Newsweeku”, „Przekroju”, „Kalejdoskopie” i „Zwierciadle”. Mieszka na Suwalszczyźnie.

Projekt zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.