WYSTAWA I – ZNANE RODY I OSOBOWOŚCI

TEMATYKA: wielowątkowa prezentacja znanych i nieznanych (zapomnianych) rodzin, obywateli Kresów Wschodnich.

Ekspozycja przedstawia klucze genealogiczne, dorobek materialny i intelektualny, zasługi dla Rzeczypospolitej postaci pochodzących z regionu. Pośród nazwisk ujętych w ekspozycji wymienić można między innymi:

RODY: Wiśniowieccy, Zbarascy, Zamoyscy, Potoccy, Ostrogscy, Sobiescy, Żółkiewscy itd.

OSOBOWOŚCI: Mikołaj Rej, Stanisław Żółkiewski, Jan III Sobieski, Michał Korybut Wiśniowiecki, Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Stanisław Moniuszko, Eliza Orzeszkowa, Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Kazimierz Górski, Stanisław Lem, idt.