WYSTAWA I – ZNANE RODY I OSOBOWOŚCI

TEMATYKA: wielowątkowa prezentacja znanych i nieznanych (zapomnianych) rodzin, obywateli Kresów Wschodnich.

Ekspozycja przedstawia klucze genealogiczne, dorobek materialny i intelektualny, zasługi dla Rzeczypospolitej postaci pochodzących z regionu. Pośród nazwisk ujętych w ekspozycji wymienić można między innymi:

RODY: Wiśniowieccy, Zbarascy, Zamoyscy, Potoccy, Ostrogscy, Sobiescy, Żółkiewscy itd.

OSOBOWOŚCI: Mikołaj Rej, Stanisław Żółkiewski, Jan III Sobieski, Michał Korybut Wiśniowiecki, Stanisław August Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Stanisław Moniuszko, Eliza Orzeszkowa, Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Kazimierz Górski, Stanisław Lem, idt.

SPOTKANIE INFORMACYJNE INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE PRAC REMONTOWYCH

20 października 2020 roku miało miejsce spotkanie informacyjne dotyczące rozpoczęciem prac remontowych Klasztoru Podominikańskiego Zespołu w Sejnach na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach w ramach funduszy z PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020. Niezmiernie cieszymy się rozpoczętymi pracami remontowymi i tymi że już nie długo obiekt nabierze nowego blasku

Czytaj więcej
TRANSLATE »
DOSTOSUJ WYŚWIETLANIE