BRIEFING PRASOWY PODCZAS WIZYTY MINISTRA PIOTRA GLIŃSKIEGO

Briefing prasowy podczas wizyty Ministra Piotra Glińskiego w Podominikańskim Klasztorze w Sejnach, w którym powstaje Muzeum Kresów Rzeczpospolitej Obojga Narodów Projekt pt. „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez remont zabytkowego obiektu oraz jego adaptację na potrzeby utworzenia Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów w Sejnach” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.2 Ochrona zabytków w ramach VIII Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

#FunduszeUE
#FunduszeEuropejskie

LINK DO NAGRANIA:

https://fb.watch/v/1agPrvQiH/