AUDYCJA W RADIO MARYJA

Zapraszamy już 27 czerwca o godz. 21:30 do Radia Maryja na ROZMOWY NIEDOKOŃCZONE.

Tematem rozmów będzie: Sejny kolebką dziedzictwa historycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów – muzeum kresów.

(W rozmowach udział wezmą: Ks. prał. Zbigniew Bzdak, S. Barbara Matejkowska RM, Anetta Ejdulis, Eugeniusz Klimaniec)